عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
عضو انجمن گل و گیاه زینتی ایران
عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
عضو انجمن بیماری‌شناسی گیاهی ایران
عضو انجمن علمی انرژی بادی ایران
عضو انجمن زنبور عسل ایران
عضو انجمن بازار گل ایران
عضو پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف کشور